FANDOM


Províncies eclesiastiques de la Ilercavònia

Províncies eclesiastiques de la Ilercavònia

L'arxidiòcesi (el grec archi-, 'ser el primer') és una diòcesi arquebisbal.

Una arxidiòcesi és una diòcesi amb un rang superior a les convencionals. L'arquebisbe acostuma a tenir al seu càrrec diverses diòcesis. L'entitat que dirigeix la tasca religiosa en una arxidiòcesi és l'arquebisbat, el cap del qual és l'arquebisbe, que és nomenat pel Papa i està sota supervisió directa d'aquest (a diferència dels bisbes convencionals).

En territori ilercavó es troben les arxidiòcesis de Saragossa i de Tarragona. Una arxidiòcesi, juntament amb les diòcesis que estan al seu càrrec, s'agrupen en les anomenades províncies eclesiàstiques.