FANDOM


La carta de població de Tortosa és un document atorgat pel comte Ramon Berenguer IV.

La Carta pertany a l'Arxiu Històric de Tortosa i se conserva a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre (n'és el document més antic), està escrita en llatí i porta la data de 30 de novembre de 1149.

Les seues dimensions són de 585 x 390 mm.[1]

Contingut de la Carta (traduïda) Edit

"A honor de Déu omnipotent, Pare i Fill i Esperit Sant. Jo, Ramon Berenguer, per la Gràcia de Déu, Comte de Barcelona, Príncep d'Aragó, Marquès de Lleida i Tortosa. A tots vosaltres els habitants de Tortosa i a tots els vostres successors en la mateixa ciutat de Tortosa, us faig donació perpètua de les cases i caserius, horts i hortes, camps i vinyes, cultivats o erms, amb totes les seues pertinences, en pròpia herència, lliure, franca i ingènua en la forma i manera que donaré a cadascú en particular en les meues donacions i documents que us he de lliurar. Us dono així mateix, les muntanyes, els plans i els boscos i les fustes i llenyes per a tos els vostres usos, així com per a la construcció de cases i embarcacions. També us lliuro en donació, els prats i pasturatges i la caça amb la finalitat que tinguéssiu en plena possessió totes aquestes coses i també tots els vostres descendents o futurs successors, lliurement i francament, amb totes les entrades i sortides tal i com estan i que es comprenen en el territori existent entre el Coll de Balaguer i Ulldecona, des de la denominada Roca Folletera fins el mateix mar [de la Mediterrània]. A més, us dono totes les aigües dolces i la mar perquè poguéssiu lliurement pescar i navegar, amb l'única excepció dels estancs i les salines, dels quals en retinc la novena part. Us concedeixo a més que mai pagueu a Tortosa l'impost denominat lleuda, ni el d'importació, ni tampoc el de trànsit; i que no se us farà ni a vosaltres ni als vostres successors força o violència en les vostres pròpies persones, ni els vostres béns personals, mobles i immobles per mi ni cap dels meus súbdits, excepte els que em dictés la justícia, la qual respectareu i observareu, d'acord amb els bons usos i costums que us he donat i he fet donar per escrit. I totes les coses anteriorment consignades us les lliuro amb donació total i íntegra i definitivament les ratifico de la mateixa manera que els estancs i les salines, en les quals em reservo en propietat únicament la meua novena part. La primera norma reglamentària que en la ciutat de Tortosa s'ha d'observar és la següent: qualsevol que fos deutor d'altre i en arribar el venciment es negués a pagar una vegada el creditor hagi exposat la seva queixa a la Cúria [Tribunal de Justícia], el deutor satisfarà íntegrament la quantitat que li degui i després abonarà a la mateixa Cúria, dels seus propis béns, la cinquena part del deute que li hagués pagat. Si algú també en actitud amenaçadora o irritant contra un altre li tragués ganivet, espasa o llança, pagarà quaranta sous a la Cúria o [tallant-li la justícia] perdrà la mà dreta. El que agafés un lladre en l'acte de robar-li, el retindrà en el seu poder fins que hagi cobrat el seu, i després el lliurarà a la justícia de la Cúria. Les coses empenyorades per deutes es rebran davant testimonis dins el termini convingut, acabat el qual sense desempenyorar-se, es conservarà per deu dies i, si transcorregut aquests, tampoc s'hagués redimit, serà lícit que els qui les tinguin les puguin vendre-les o empenyorar-les sense cap tipus d'obstacle. Si algun cavaller per ell mateix o per altre, s'obligués a donar o lliurar alguna cosa determinada a home o dona de Tortosa i arribat el temps pactat, es negués a pagar el deute, el creditor citarà per tres vegades al deutor, o denunciarà la Cúria, i practicat l'últim requeriment, en forma legal, queda facultat per pendre-li en fiança el seu cavall, matxo o qualsevol altra cosa seua que, amb ell o sense ell, pogués trobar i el deutor no li impedeixi a aquesta tal fiança. Si algú insultés un altre motejant-lo de carabassa, per equivalent de cornut, renegat o babau i aquest en el mateix acte el ferís, el que li hagués tirat en cara algun d'aquests vocables injuriosos, perd el dret de reclamar vindicació ni justícia. En les qüestions i maleficis que tinguin lloc entre els veïns de Tortosa, lícit sigui els prohoms compondre-les i arreglar-les a les bones, si així ho prefereixen, abans de denunciar-les a la Cúria i d'acudir al jurament. En les injúries o danys sobre els quals s'hagués fet recurs a la Cúria, per aquesta i pels Prohoms de Tortosa es farà justícia. Per agafar un moro fugitiu si fos entre Tarragona i l'Ebre, rebrà per això un sol morabatí i dos si fos des de l'Ebre fins Ulldecona. Totes les coses dites us les dono amb franca i lliure intenció, de la forma expressada i sense fal·làcia o engany a fi que les tingueu en ferm i en plena possessió i les tingui per dret propi, perquè quedi en tot salvada la fidelitat que em deveu i respectats els meus drets eminents. Quant a mi, prometo que us seré sempre un bon governant i bon Senyor, i us professaré amor perpetu i honraré i defensaré les vostres persones i totes les vostres coses on jo tingui poder, per mi en la persona o pels meus o les meues autoritats delegades com a propis súbdits que em sou i de veritat molt dilectes. Una altra cosa us afegeixo, és que si jo us manifestés alguna queixa, no heu de provocar-me batalla, o lluita ni a mi ni cap altre Senyor o Batlle de Tortosa."

Paràgraf final i signants Edit

"Per a totes les sobredites concessions o donacions, tots natros els habitants de Tortosa, convenim de bona voluntat en mantenir en totes les coses fidelitat a Vós, el mencionat comte Don Ramon. Formalitzat fou aquest document el dia 30 de novembre festivitat de Sant Andreu, en l'any de l'Encarnació del Senyor del mil cent quaranta-nou."

 • Signe de Ramon [1114-1162], Comte.
 • Signe de Bernat, Arquebisbe de Tarragona./
 • Signe de Guillem, Arquebisbe de Barcelona.
 • Signe de Guillem Ramon [de Montcada (c. 1116-1173)], Senescal./
 • Signe de Pere Bertant
 • Signe de Pere Sanctiminati.
 • Signe de Bernat de Bell-lloch./
 • Signe de Ponç de Cervera.
 • Signe de Guillem de Copons, Batlle del Comte./
 • Signe de Ponç, que escrigué això i e dia i any expressat.

Vegeu també Edit

Notes i referències Edit

Enllaços externs Edit

 • Portal Arxius en línia del Departament de Cultura. Des del 2017 està disponible la col·lecció de 1.754 pergamins de l'Ajuntament de Tortosa (segles XII al XVII). Acompanya a la imatge de cada una de les unitats documentals la seua corresponent descripció.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori