FANDOM


Catalunya és una regió històrica dels Països Catalans dividida entre Andorra, Espanya i França. A Espanya oficialment és una comunitat autònoma. Està situada a la costa nord-est de la Península Ibèrica limitant al nord amb Andorra i França, a l'oest amb Aragó, al sud amb el País Valencià i a l'est amb el mar Mediterrani. La capital és Barcelona (art. 10 de l'Estatut d'Autonomia de 2006).

Catalunya té 947 municipis (311 pertanyen a la província de Barcelona, 221 a la de Girona, 184 a la de Tarragona i 231 a la de Lleida). Per sota d'aquests ens locals hi ha les entitats municipals descentralitzades, que també gaudeixen d'una certa autonomia tot i dependre dels municipis respectius; actualment a Catalunya n'hi ha un total de 58.

Catalunya és una de les comunitats més industrialitzades i pròsperes d'Espanya però malgrat tot presenta forts desequilibris territorials tant econòmics com demogràfics.

La població de Catalunya el 2006 superava els 7 milions d'habitants, en un total de 946 municipis dels quals 59 superen els 20.000 habitants. Dos terços de la població viuen a la regió metropolitana de Barcelona.

A Catalunya hi ha presents quatre administracions públiques, amb diferents nivells de responsabilitat i competències polítiques: l'Administració General de l'Estat d'Espanya, la Generalitat de Catalunya, les Diputacions provincials -que han de desaparèixer, amb els Consells Comarcals, un cop se desplegui l'Estatut del 2006-, i els Ajuntaments als municipis.

Catalunya estructura la seua organització territorial bàsica en municipis i vegueries (art. 83 EAC). El Parlament de Catalunya representa el poble català (art. 55 EAC).

La policia autonòmica pròpia són els Mossos d'Esquadra.

La Catalunya nova Edit

Les Terres de l'Ebre, situades al sud, en formen part. La denominació Catalunya Nova va sorgir al segle XIII i s'aplica als territoris de Catalunya conquerits pel comte Ramon Berenguer IV al segle XII, és a dir, les antigues taifes de Lleida i Tortosa.

Els límits entre la Catalunya Nova i la Catalunya Vella es troben a les serres que separen la conca del Llobregat de les de l'Anoia i del Segre. Correspon, aproximadament, a l'àrea dialectal del català occidental, més el Camp de Tarragona.

Per facilitar la repoblació de la Catalunya Nova es van concedir uns furs i uns incentius ben diferents del sistema feudal arrelat a la Catalunya Vella. Modernament, les dues denominacions s'utilitzen en sentit geogràfic.

Enllaços externs Edit