FANDOM


Ciril Franquet Bertran (La Serra d'en Galceran, la Plana Alta, 9/07/1809[1] – Barcelona, maig de 1870)[2] va ser un polític i terratinent del segle XIX d'ideologia liberal.[3]

Biografia Edit

Va ser baró consort pel seu matrimoni el 23 de juliol de 1836[4] amb Maria Lluïsa Dara i Zamora (Saragossa, 1807 – Tortosa, 1888),[5] baronessa de Purroi des de 1853, que havia quedat vídua de Miquel Vidal i Soler.

Fou diputat (eleccions d'octubre de 1836) a les Corts constituents de 1837, diputat el 1847[6] i durant el bienni progressista (octubre de 1854, per la circ. de Tarragona). Fracassà en les eleccions de març de 1857 davant del moderat Lluís Carles d'Alòs i López de Haro que s'imposà al districte de Tortosa. Va ocupar a més a més els càrrecs de governador civil de Tarragona (1840-43), Málaga, Saragossa (1843), València i Barcelona (1854-1855).[7]

A l'acabar la seua activitat política es va dedicar a fer estudis sobre aprofitament de les aigües. El seu fill Josep Franquet Dara (Saragossa, 1844 – Barcelona, 1929) va heretar el títol nobiliari.

Obres Edit

  • Ensayo sobre el origen, espíritu y progresos de la legislación de Aguas; Cirilo Franquet y Bertrán; Madrid, 1864.

Notes i referències Edit

  1. Volum 2, pàgina 807, del Llibre de Baptismes de la Serra d'en Galceran: "Cirilo Vicente Franquet Bertrán. Batejat el diumenge dia 09 de juliol de 1809 mateix dia del seu naixement. Fill de José Antonio Franquet (natural d'Aldover) i Vicenta Bertrán, batejada a Catí i criada a la Serra, consorts veïns de Tortosa. Se li va posar per nom Cirilo Vicente. Avis paterns Vicente Franquet (Aldover) i Esperanza Ginovés (Gandesa). Avis materns Vicente Bertrán de la Serra i Josefa Sanjuán de Catí. Van ser padrins els avis materns."
  2. La Iberia (Madrid) de 6/5/1870 (pàgina 2) i La Nación (Madrid) de 7/5/1870 (pàgina 1).
  3. L'emblemàtica publicació cultural La Zuda de Tortosa va dedicar-li un article en el seu número 39, de 31 de maig de 1916. En ell n'apareix una fotografia.
  4. Reculls històrics de la Ciutat de Gandesa. Joaquim Vidal i Font. ISBN 84-505-8557-0
  5. Diario de Tortosa de 02/05/1888 i Correo de Tortosa de 04/05/1888. Vegeu també La Vanguardia de 04/05/1888 (pàg. 2) i de 12/05/1888.
  6. Va concòrrer per la circumscripció de Tarragona i de Gandesa, el desembre de 1846, optant per la primera de les actes. Benito Vicens ocuparà l'acta pel districte de Gandesa.
  7. La Gaceta de Madrid únicament ens permet comprovar el nomenament com a governador civil de València i poc després de Barcelona. Vegeu la Gaceta de Madrid núm. 641, de 04/10/1854; el núm. 653, de 16/10/1854; el núm. 776, de 16/02/1855 i el número 916, de 06/07/1855 (Real decreto admitiendo la dimisión que ha presentado D. Cirilo Franquet el cargo de Gobernador de la provincia de Barcelona).