FANDOM


Un col·legi rural agrupat (CRA) és un centre educatiu en què s'impartixen les àrees d'Educació Infantil i Educació Primària en l'entorn rural.

Als pobles amb poca població no hi ha prou alumnes per poder mantenir una infrastructura educativa tradicional i s'opta per aquest tipus d'escola. Normalment el col·legi de la localitat més important assumix les tasques de gestió i administració del CRA.

Cada col·legi rural té els professors, tutors, caps d'estudi i tot el personal necessari. A cada aula dels CRA se solen integrar dins de la mateixa classe a diferents cursos, impartits tots ells pel mateix professor. Cada col·legi pot tindre una o més aules. Aquests mestres i tutors són reforçats per una sèrie de mestres anomenats itinerants, que es desplacen entre els pobles que formen part del CRA per impartir la seua especialitat (llegua anglesa, educació física, etc.).

Encara que físicament les unitats d'aquests col·legis estan dispars, seguixen compartint la totalitat o bona part del material pedagògic, com ara llibres, joguets, etc.

Els CRA a les CCPC Edit

Matarranya-Aiguabarreig Edit

Hi ha un total de set CRA que inclouen municipis del Matarranya-Aiguabarreig. Dos tenen la seu fora de les comarques centrals:

Xarxa de CRA al Matarranya-Aiguabarreig

Xarxa de CRA al Matarranya-Aiguabarreig.

Els cinc restants, a municipis que en formen part:

Per la seua banda, Faió, Maella, Mequinensa i Vall-de-roures compten amb col·legis públics propis.

Ports-Maestrat Edit

Hi ha un total de set CRA que inclouen municipis dels Ports Maestrat. Tots ells tenen la seu en un municipi pertanyent a les comarques centrals dels Països Catalans.

Xarxa de CRA als Ports-Maestrat

Xarxa de CRA als Ports-Maestrat.

Vegeu també Edit