FANDOM


Cortiella és un despoblat i antic terme del municipi d'Alforja. Per raons de geografia física hem de considerar aquest antic terme com a part de les CCPC.

Cortiella va ser donat per la reina Sança a Ramon de Ganegot el desembre de 1190. Va passar a integrar-se a Alforja per continuïtat territorial i per la unitat de senyoria, i va seguir els seus mateixos avatars històrics. En la donació del 1190 Sança cedia els delmes a la mitra i es reservava per a ella una mina d'argent.

Cortiella tenia 3 focs el 1553, 4 el 1708 i 1 el 1830. Entre 1586 i 1669 va participar en la Comuna del Camp.

Actualment, en el Mas d'en Mestre, casa pairal del cap carlí del mateix nom, hi ha l'ermita de Santa Maria de Cortiella. El mas, que degué rebre una bona part del terme, fou refet el 1860, tot i que el 1553 consta ja un Joan Mestres a Cortiella. El 1553 hi havia en tot el terme de Cortiella 8 masos.

Vegeu també Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori