FANDOM


El Cos de Bombers de l'Ajuntament de Tortosa va establir-se el 1861. L'any 1982 va integrar-se al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ja que el Govern autonòmic va recollir-ne les competències que fins llavors duien a terme les diputacions provincials i els ajuntaments.

Història Edit

Establert el 9 de juny de 1861,[1]el 1871 se publica el primer reglament de la companyia, vigent fins el nou reglament del 1945.

Vint anys després de la seua creació -1881- el parc de bombers quedà instal·lat als baixos de l'Hospital de la Santa Creu, al carrer de Sant Domènec[2] si bé per poc temps, ja que l'any 1883 feia cap a l'exconvent de la Mercè (Correo de Tortosa de 16/9/1883).

« Está anunciada la vacant de la plassa d'Arquitecte municipal de aquesta ciutat, ab el sou de tres mil pessetes anyals y trecentes sexanta cinc de gratificació com a quefe del cos de bombés. »

— Notícia publicada a La Veu de la Comarca de 31/12/1908.


Del seu primer equipament l'Ajuntament de Tortosa encara conserva dos carros de bombers del segle XIX. El 1928 va reorganitzar-se el cos[3] comprant nou material i una "moto-bomba de la casa Minimax" a la que se va destinar la "camioneta de riegos[4] previas las reparaciones consiguientes dado el estado defectuoso en que se halla".[5]

El 1982 el cos va integrar-se als Bombers de la Generalitat. El 1991 s'abandonà el quarter, que des del 1928, estigué situat en un pavelló “sobrante” de l'Escorxador Públic de Tortosa[6] i el parc de bombers va traslladar-se a un nou edifici situat al barri de Ferreries, enfront de la C-12 i vora els Quatre Camins, que ha estat remodelat i ampliat posteriorment (2009-2010). Aquest acull la seu de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.

Alguns incendis històrics a Tortosa:
Data Ressenya
4 de juliol de 1892 Pèrdua del Pont de barques de Tortosa
10 de gener de 1923 Un incendi destrueix el Teatre del Balneari d'en Porcar, a Remolins (Correo de Tortosa de 11/01/1923)
setembre de 1929 Important incendi a la fàbrica de farines “La Providencia” de Juan Figueras (Correo de Tortosa i Heraldo de Tortosa de 16/09/1929 i El Pueblo de 21/09/29)
9 de juny de 1932 Incendi al Teatre Principal a la plaça Alfons XII -llavors de la República- (Correo de Tortosa de 10/06/1932); construït el 1882 per Cristòfol Nicolau en el moment de l'incendi era propietat de Francisco Pentinat, Bernardo Grego i José Rufo Franquet.
31 de juliol de 1936 Incendis a esglésies de Tortosa per part d'incontrolats: convents de Sant Joan i de Santa Clara i esglésies del Seminari i dels Dolors al carrer Montcada.

Vegeu també Edit

Notes i referències Edit

  1. En la Guía de Tortosa de Obdulio Rodríguez y González de los Ríos (Imp. Gabriel Llasat Ferré, 1895) se descriu com la ciutat de Tortosa -marge esquerre- restava dividida en quatre districtes urbans més 4 districtes corresponents als afores (primer i tercer districte-afores al marge esquerre, i els districtes segon i quart-afores al marge dret separats per la carretera de Roquetes a Tortosa).
  2. La Verdad 09/01/1881; veure també La Verdad de 06/11/1881.
  3. Heraldo de Tortosa número 1.287 de 26/6/1928.
  4. La caminoneta dataria del 1925 segons Correo de Tortosa de 19/9/1925 i per llavors va tenir un cost de 8.000 pessetes.
  5. La Unión Patriótica de 12/5/1928.
  6. Correo de Tortosa de 9/5/1928 i La Unión Patriótica de 12/5/1928.

Enllaços externs Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori