FANDOM


Entitat municipal descentralitzada (EMD) és el nom que rep a Catalunya l'entitat local menor, consistent en un o més nuclis de població sense ajuntament propi que es regeixen conjuntament per una junta de veïns, al capdavant de la qual hi ha un/a president/a. Normalment, les EMD corresponen a antics municipis que d'aquesta manera recuperen una part de la seva autonomia perduda, o a nuclis de població de prou entitat dins de municipis extensos amb diverses localitats al seu interior.

Estos ens se regeixen per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d'abril) i tenen el seu precedent en les antigues entitats locals menors, que és com encara s'anomenen aquestes entitats al País Valencià i a les Illes Balears (i en general al conjunt de l'estat espanyol), on tenen unes competències i atribucions semblants. Es poden constituir a demanda del nucli de població que aspira a convertir-se en EMD, a petició del mateix ajuntament o per acord de la Generalitat de Catalunya.

Les EMD tenen competència sobre:

  • La vigilància dels béns d'ús públic i dels béns comunals.
  • La conservació i administració del seu patrimoni, incloent-hi el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals.
  • L'enllumenat públic i la neteja viària.
  • L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no vagin a càrrec del municipi o de la comarca respectius.
  • L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones dins el seu àmbit.
  • La conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.
  • Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat.

A les terres de l'Ebre hi ha les EMD de Jesús (Tortosa), des del 1994,[1] i dels Muntells (Sant Jaume d'Enveja). Posteriorment van assolir el reconeixement les localitats de Bítem, Campredó i la Serra d'Almos.[2]

Consultes populars sobre la constitució d'Entitats Municipals Descentralitzades
8/11/2009; Campredó (1.004 electors): 15/11/2009; Bítem (1.016 electors):
Sí: 489 Sí: 520
No: 32 No: 23
Blanc: 17 Blanc: 11
Nul: 5 Nul: 7
Abstenció: 461 Abstenció: 455

Notes i referències Edit

  1. Decret 75/1994 de 22 de març pel qual s'aprova la constitució de l'EMD de Jesús, al terme municipal de Tortosa (DOGC núm. 1.886 de 20/4/1994) i Ordre de 29 de juny de 1994 de creació de la Comissió Gestora (DOGC 1.917 de 06/7/1994).
  2. Així el dia 30 de setembre de 2009 els ajuntaments de Tortosa i de Tivissa aprovaren inicialment els expedients de constitució de les respectives EMD. Vegeu els Decrets 119/2010 i 120/2010 de 7 de setembre pels quals s'aprova la constitució de les EMD de Bítem i Campredó, respectivament, en el terme municipal de Tortosa (DOGC núm. 5.711 de 09/09/2010) i el Decret 271/2011 de 22 de febrer pel qual s'aprova la constitució de l'EMD de Serra d'Almos, en el terme municipal de Tivissa (DOGC núm. 5.825 de 24/02/2011).

Enllaços externs Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori