FANDOM


Lluís-Carles d’Alòs i López de Haro, va ser el cinquè marquès d'Alòs (1864[1]-1867)

Fill de Josep Maria d'Alòs i de Mora (Palma de Mallorca, 1765 - Madrid, 1844), ministre de Guerra i Marina (1819-1820), i de Mª Luisa López de Haro.

A meitants del segle XIX va ser diputat pel districte de Tortosa (1850-1851 i 1857-1858).

Va casar-se amb Maria Concepció Martín Magarola (†1862), filla de Ferran de Martín i de Miravall i de Maria Francesca de Magarola i d'Ardena. Foren fills seus Josep-Joaquim d'Alòs Martín (Madrid, 22/11/1835 – Barcelona, 05/05/1901), sisè marquès d'Alòs (1867-1901), i Lluís Ferran d’Alòs i de Martín (Madrid, 15/02/1839 - Barcelona, 27/12/1904) que va casar-se amb Gertrudis María del Carmen Filomena de los Santos de Dou y de Moner, marquesa pontifícia de Dou.

A Tortosa els Alòs van tenir terres vora la Xiquina,[2] un Mas i hort al nord de Bítem[3] i el palau Miravall del carrer Montcada de Tortosa.[4]

Notes i referències Edit

  1. Real decreto concediendo á D. Luis Carlos de Alós y López de Haro, la gracia de que el título que lleva de Marqués de Alós, sea desde hoy título del Reino (Gaceta de Madrid núm. 305, de 31/10/1864).
  2. Guía de Tortosa. Obdulio Rodríguez y González de los Ríos; Imp. Gabriel Llasat, 1895.
  3. Edifici catalogat. Va rehabilitar-se l'any 2005.
  4. La Verdad de 15/11/1894.

Bibliografia disponible:

  • Llinatges tortosins. Manuel Beguer Pinyol (1895-1970). Ed. Dertosa, 1980. Imp. Monllau/Coop. Gràfica Dertosense. ISBN: 84-300-2291-0.