FANDOM


Les Lluquetes són el nom donat a unes pessebristes actives a Tortosa durant el segle XIX i XX: Pepa i Francesca Grifoll.[1] Per extensió les peces -d'argila, fabricades en motlle i pintades- rebien el mateix nom.

L'iniciador de l'activitat d'imatgeria[2] va ser el mestre de cases Josep Jacint Grifoll Castells (Tortosa, 05/09/1826 - 09/09/1882).

Les peces de l'obrador situat al barri del Rastre i actiu fins el 1935 se divideixen en dos èpoques: la primera amb figures amb vestimenta popular del segle XIX i, una segona, amb vestimentes de tipus hebraic. En l'actualitat se conserven alguns centenars de peces, bàsicament en mans particulars.

Vegeu també Edit

Notes i referències Edit

  1. Vegeu el diari ABC, número extraordinari del 25 de desembre de 1934; Una industria curiosa. Como fabrican figuras de nacimiento, en Tortosa, tres mujeres que explotan su industria desde hace setenta años, con éxito creciente. (pàgina 13 i pàgina 14).
  2. En un salt en el temps l'any 2011 va obrir al carrer de la Rosa de Tortosa el taller d'imatgeria popular de Joan Iniesta Llop, Calaix de Sastre. El novembre de 2014 va traslladar-se al carrer del Dr. Ferran davant del Palau Oliver de Boteller. Per altra banda és interessant recordar que existeix l'Associació Pessebristes de Tortosa i Terres de l'Ebre.