FANDOM


"El Pacte Federal de Tortosa" (per Montserrat Duch) Edit

El federalisme és un corrent de pensament polític que propugna una forma de govern basada en un sistema de pactes entre diferents comunitats, ja sigui per unió de comunitats diferents, ja sigui per fragmentació d'unitat política existent, mantenint lligams comuns.

A Espanya, històricament, el federalisme ha estat representat pel Partit Republicà Democràtic Federal, dirigit per Pi i Margall, que va defensar la descentralització de l'estat i va concretar organitzativament el federalisme i el republicanisme. En canvi, a Catalunya, tot i que fou sensible a la difusió dels plantejaments prodhounians i anarquistes, formà part del corpus del catalanisme, amb una força específica pròpia singularitzada en els clubs i locals federals.

El Pacte Federal de Tortosa, segons González Casanova, és un manifest ideològic i un projecte d'organització de les forces republicano-federals de Catalunya, València, Aragó i Les Balears. És un interessant fenomen polític de posada en marxa d'un "poder català" de base, semblant, en certa manera, al que anys després, i, partint d'altres supòsits, representaran els projectes d'Acció Catalanista i d'Estat Català.

Amb la signatura del Pacte de Tortosa el 18 de maig de 1869, assistim a la primera expressió pràctica del federalisme pactista. Al costat dels dirigents territorials hi destaquen Valentí Almirall i Josep Anselm Clavé.

Una realitat complexa i conflictiva presidirà les condicions en què es desenvolupà la vida col·lectiva en la 1ª República fins a la intervenció militar de Pavía. La liquidació del sexenni democràtic i la Restauració monàrquica indiquen les contradiccions i incapacitats dels que iniciaren la revolució de 1868 i el refús de les classes dominants a la consolidació d'un sistema democràtic. El cantonalisme, les guerres cubana i carlina i els problemes socials i econòmics esdevingueren insuperables davant la feblesa política del republicanisme.

Tot i amb això, el moviment i la doctrina federal, que té una fita important en el Pacte de Tortosa, informarà el projecte de Constitució federal de la República espanyola de 1873. El tret més interessant d'aquest projecte és l'esctructura federal de l'estat, integrada per 17 estats i diversos territoris que corresponien a les colònies. Cada estat podia elaborar la seva Constitució, tenia els seus òrgans legislatius, executius i judicials i podia organitzar-se amb llibertat sempre que respectés els principis de la Constitució federal.

El projecte de constitució incloïa una declaració de drets, més democràtica que totes les anteriors, especialment pel que fa a la qüestió religiosa i al dret d'associació. És el projecte que esmenta, per primera vegada de forma explícita, la sobirania popular, com destaca Jordi Solé Tura.

El record del Pacte Federal de Tortosa estimula els sentiments dels diversos grups republicans i progressistes a Catalunya i a Espanya, entre els quals el del PSOE, fundat el 1888.

Fins aquí, una síntesi de la conferència que per amable invitació dels companys de les Terres de l'Ebre vaig compartir amb Narcís Serra i Josep Bayerri el 22 de maig a l'Escola d'Empresarials. La memòria pot esdevenir eina de construcció de futur. Aquest esperit ha d'animar l'etapa del nou federalisme del PSC.

Montserrat Duch. Diputada al Parlament

Extret de: Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori