FANDOM


Cal fixar un objectiu factible d'allò hauria de contenir el PALI, un índex dels continguts primordials que ha de presentar un atles d'estes característiques.

Llista provisional Edit

1. Vocalisme
01 Tractament de les vocals llatines Ī i Ĕ en posició tònica
02 Distinció o neutralització de a i e àtones
03 Distinció o neutralització de o i u àtones
04 Realitzacions dels grups inicials àtons en-, em-, es-, eix-
2. Consonantisme
05 Caiguda de la /d/ intervocàlica
06 Realitzacions medials del fonema /ʤ/
07 Articulació del fonema /ʃ/
08 Emmudiment de la -r final
3. Morfologia nominal i sintaxi
09 Article definit masculí: el, lo
10 Demostratius: formes (i sistemes de graus)
11 Pronom tònic P4: natros, naltros...
12 Pronom feble P5: vos, tos...
13 Conjunció: doncs, pos, pus...
14 Ús de l'article personal
4. Morfologia verbal
15 Infinitiu: tindre, tenir
16 IP P1: canto, càntec, càntoc...
17 IP P1: sóc, sic...
18 IP P1: servisco, serveixo...
19 IP P2: obres, obris...
20 IP P2: ets, eres...
21 IP P2: tens, tins...
22 IP P4: cantem, cantam...
23 II P3: cantava, cantave...
24 SP P1: cante, càntia...
25 SP P2: cantes, cànties...
26 SP P3: siga, sigue...
27 SP P4: càntiem, cantiéssem...
28 SI P2: cantesses, cantares...
5. Lèxic
29 carlota, safanòria...
30 coa, cua...
31 espill, mirall...
32 timó, frígola...
33 poal, galleta...
34 llima, llimó...
35 maçana, poma...
36 polp, pop...
37 temor, por...
38 roig, vermell...

Estat de la fase Edit

  • S'està acordant si s'accepta la llista que figura a dalt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori