FANDOM


Una zona escolar rural (ZER) és una institució escolar de caràcter públic formada per l'agrupació de centres d'educació infantil i primària (CEIP) constituïda amb la finalitat d'oferir el servei d'ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

El Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya pot crear, suprimir o modificar les ZER a sol·licitud dels consells escolars dels centres que es volen agrupar, dels consells escolars municipals corresponents o dels ajuntaments.

Cada ZER té un projecte educatiu i un projecte curricular únic per a tots els centres que la integren i un reglament de règim interior específic per regular l'organització de la zona.

El director de cada ZER s'escull d'acord amb els requisits i el procediment establerts per als CEIP. El director proposa el nomenament del cap d'estudis i del secretari de la ZER. Els òrgans col·legiats de govern de les ZER són el consell escolar de zona i el claustre de professors.

Les ZER a la Catalunya ebrenca Edit

A la part de la comunitat autònoma de Catalunya de les CCPC(Terres de l'Ebre, Siurana i Garrigues Històriques) hi ha vint zones escolars rurals (ZER).

Xarxa de ZER a les Terres de l'Ebre, Siurana i Garrigues Històriques

Xarxa de ZER a les Terres de l'Ebre, Siurana i Garrigues Històriques

Terres de l'Ebre Edit

Baix Ebre Edit


Montsià Edit


Ribera d'Ebre Edit


Terra Alta Edit


Siurana Edit


Garrigues Històriques Edit


Vegeu també Edit

Enllaços externs Edit