FANDOM


Una zona escolar rural (ZER) és una institució escolar de caràcter públic formada per l'agrupació de centres d'educació infantil i primària (CEIP) constituïda amb la finalitat d'oferir el servei d'ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

El Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya pot crear, suprimir o modificar les ZER a sol·licitud dels consells escolars dels centres que es volen agrupar, dels consells escolars municipals corresponents o dels ajuntaments.

Cada ZER té un projecte educatiu i un projecte curricular únic per a tots els centres que la integren i un reglament de règim interior específic per regular l'organització de la zona.

El director de cada ZER s'escull d'acord amb els requisits i el procediment establerts per als CEIP. El director proposa el nomenament del cap d'estudis i del secretari de la ZER. Els òrgans col·legiats de govern de les ZER són el consell escolar de zona i el claustre de professors.

Les ZER a la Catalunya ebrenca Edit

A la part de la comunitat autònoma de Catalunya de les CCPC(Terres de l'Ebre, Siurana i Garrigues Històriques) hi ha vint zones escolars rurals (ZER).

Xarxa de ZER a les Terres de l'Ebre, Siurana i Garrigues Històriques.svg

Xarxa de ZER a les Terres de l'Ebre, Siurana i Garrigues Històriques

Terres de l'Ebre Edit

Baix Ebre Edit


Montsià Edit


Ribera d'Ebre Edit


Terra Alta Edit


Siurana Edit


Garrigues Històriques Edit


Vegeu també Edit

Enllaços externs Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori